تصاویر بسیار دلپذیر و تماشایی از رعد و برق شبانه دیروز تهران

شب گذشته طوفان و رعد و برق باعث قطعی برق برخی مناطق تهران شد و ۱۸ نفر مصدوم شدند. با این وجود، رعد و برق تصاویر زیبایی در آسمان تهران خلق کرد که در گزارش زیر مشاهده می کنید.

عکس های تماشایی رعد و برق تهرانعکس های تماشایی رعد و برق تهران

عکس های تماشایی رعد و برق تهرانعکس های تماشایی رعد و برق تهران

عکس های تماشایی رعد و برق تهرانعکس های تماشایی رعد و برق تهران

عکس های تماشایی رعد و برق تهرانعکس های تماشایی رعد و برق تهران

عکس های تماشایی رعد و برق تهرانعکس های تماشایی رعد و برق تهران

.

منبع : nazweb.ir