آکاایران: عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا

آکاایران:  

شگفت انگیزترین نقاط جهان را می توان تصاویر دیدنی اعماق دریا نام برد. این تصاویر دیدنی را از دست ندهید.

او برای هر کدام از عکس هایی که برداشته مصایب بسیار را متحمل شده است. به طور مثال، لباس کاملا خشک می پوشیده است، روی آن یک لایه لباس لاستیکی چسبان یک سره می پوشیده است تا در برابر سرمای زیاد این آب ها خودش را محافظت کند. حتی برای گرم نگه داشتن سر و کپسول هوای خود نیز از پوشش لاستیکی استفاده کرده است.

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

عکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکاعکس هایی دیدنی از شگفتی های اعماق دریا -آکا

 

.

منبع :