آکاایران: تصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمز

آکاایران:  

 

دریاچه ناکورو در کشور کنیا، در برخی ایام سال محل تجمع هزاران پرنده مهاجر فلامینگو می باشد و به همین دلیل این دریاچه را با نام “دریاچه فلامینگوهای قرمز” نیز یادآوری می کنند.

تصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمزتصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمز

 

فلامینگو های قرمز

 

تصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمزتصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمز

 

دریاچه فلامینگو های قرمز

 

تصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمزتصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمز

 

دریاچه ای پر از فلامینگو

 

تصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمزتصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمز

 

دریاچه زیبای فلامینگو ها

 

تصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمزتصاویر دیدنی از دریاچه فلامینگوهای قرمز

 

 

 

 

 

.

منبع : taknaz.ir