آکاایران: عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی

آکاایران: عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی 

برای شما عکس های خوشگل و هیجان انگیز دخترانی تهرانی را در حال انجام حرکات پارکور آماده نموده ایم. پارکور واقعا ورزش مهیجی هست. تصویر های پارکور دختران در استان تهران پارکور یا هنر جابجایی یا شهرنوردی به توصیه گروه رها یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف فقط با بهره گیری از توانایی های انسان هست.

داوید بل، بنیان گذار پارکور در فرانسه می گوید: «جنبهٔ فیزیکی پارکور، غلبه کردن بر تمامی موانع پیش روست، درست مثل این که در شرایط اضطراری گیر کرده باشید. به کسانی که از اصول پارکور در زندگی خود بهره میبرند «تراسور» گفته می شود.چند دختر تهرانی با حضور در یکی از پارک های استان تهران اقدام به نمایش مهارت خود در ورزش پارکور کردند.

یک رسانه خارجی اجرای این دختران را پوشش تصویری داده هست.پارکور زمین و یا ورزشگاه اختصاصی ندارد و علاقمندان به آن در پارک ها، زمین های بازی و سازه ها و ساختمان های رها شده تمرین می کنند.پارکور وسیله و تجهیزات خاصی احتیاج ندارد و ورزشکاران آن معمولاً لباس های ورزشی و معمولی سبک و راحت می پوشند.کفش ورزشی پارکوربازها نیز باید سبک با چسبندگی چندان باشد.

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

عکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکاعکس های جذاب و دیدنی دختران پارکور کار تهرانی -آکا

دختران و حرکات پارکور،دختران ایرانی در حال انجام پارکور،دختران تهرانی در حال انجام پارکور

.

منبع :gahar.ir