آکاایران: استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت 

کیت میدلتون عروس سلطنتی انگلستان در مراسم تولد سالگی ملکه انگلیس همراه با فرزندانش حضور یافت که مثل همۀ وقت} خوش تیپ بود. تولد سالگی ملکه الیزابت مراسم تولد سالگی ملکه الیزابت با حضور جمعی از خاندانسلطنتی بریتانیا در بالکن کاخ باکینگهام برگزار شد و ستاره های جشن کیت میدلتون و دو کودکخردسالش پرنس جورج و پرنسس شارلوت بودند.

به گزارش پارس ناز آن ها همچنان که به جمعیت بیرون ساختمان دست تکان می دادند به ملکه وشوهرش دوک ادینبرگ و دیگر اعضای خانواده پیوستند و شاهد سان هوایی ویژه تولد ملکه بودند.

استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکااستایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکا
ملکه الیزابت دوم و همسرش پرنس فیلیپ «دوک ادینبرگ» در کنار دیگر اعضای خانواده شان از جمله پسرش پرنس چارلز و همسرش کامیلا ، نوه اش ویلیام و همسرش کیت میدلتون و دو فرزند خردسالشان جورج و شارلوتجورج سه ساله با دهان باز هواپیماهای در آسمان را نگاه می کرد و دست تکان میداد و همین طور درحین سرک کشیدن از پشت پنجره بالکن دیدن می شد و خواهر کوچکش شارلوت نیز مثل اوعمل میکرد.

پس از پایان سان هوایی و شنیدن سرود ملی، این خانواده و از جمله شارلوت کوچک به جمعیت دستتکان داده و به داخل کاخ بازگشتند.

استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکااستایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکا
پرنس ویلیام دوک کمبریج در کنار همسر و فرزندانش و برادرش هریکیت میدلتون در روز بزرگ ملکه پیراهن صورتی رنگی از یکی از برندهای محبوبش الکساندرمک کوئین پوشیده بود و آن را با کلاهی از طراحی های جین تیلور ست کرده بود.تولد سالگی ملکه الیزابت در سایه ای از حوادث غم انگیز در انگلستاناین مراسم یکی از مهم ترین وقایع در تقویم

نیروهای هوایی وافسران و سربازان بریتانیایی محسوبمی شود ولی به گزارش پارس ناز امسال به علت حوادث نوین ازجمله آتش سوزی برج گرنفل وهمچنین حملات تروریستی در منچستر این مراسم ماهیت خوشحال خود را مثل سال های قبل نداشت.

استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکااستایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکا
پرنس جورج در حین سرک کشیدن از پنجره

روز جمعه ملکه به همراهی نوه اش ویلیام از برج گرنفل در غرب لندن که پس از آتش سوزی حداقلجان 30 نفر گرفته شد، بازدید کرد.وی همین طور به این مناسبت نامه ای را منتشر کرد که نوشته بود :”امروز به صورت سنتی روز جشناست. ولی امسال نمی توان به سادگی از فضای غم انگیزی که کشور را دربرگرفته ، فرار کرد.”

استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکااستایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکا
کودکان خردسال کیت میدلتون در پشت پنجره

“در طی ماه های نوین کشور شاهد وقوع حوادث ترسناک بوده هست، بعنوان یک ملت ما دعاگویکسانی هستیم که مستقیما از این حوادث آسیب دیدند”“در طول بازدید از منچستر و لندن، من از همۀ نهاد های کشور میخواهم فورا هر گونه کمک وحمایت های لازم را به افراد نیازمند و آسیب دیده در این حوادث ارائه دهند.”

استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکااستایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکا

استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکااستایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکا
خانواده سلطنتی بریتانیا در بالکن کاخ باکینگهام
استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکااستایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکا
ملکه الیزابت دوم و همسرش

استایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکااستایل کیت میدلتون در جشن تولد ملکه الیزابت -آکا

.

منبع :gahar.ir