آکاایران: تونل جنگلی و رویایی گیسوم!! 

جاده گیسوم تونلی جنگلی را با نسیم خنک کوهستان های تالش در هم آمیخته تا تن و جان هر رهگذری را آرامش ببخشد و روحش را آسایش دهد.گیسوم جایی است که جنگل و دریا به هم می رسند و سحر طبیعت به اوج خود می رسد.

تونل جنگلی و رویایی گیسوم!! +تصاویر

  تونل جنگلی و رویایی گیسوم!! تصاویر -آکاX تونل جنگلی گیسومX جنگل گیسومX گیسومX عکس گیسومX ایرانگردیX تونل جنگلیX جنگل

  تونل جنگلی و رویایی گیسوم!! تصاویر -آکاX تونل جنگلی گیسومX جنگل گیسومX گیسومX عکس گیسومX ایرانگردیX تونل جنگلیX جنگل

گرداوری:آکا ایران

.

منبع :