تاپ ناپ: روغن کلزا به دلیل حضور اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب آن مشاهده می شود.

برخی از انواع کلزا که در گروه کانولا قرار دارند دارای کمتر از ۳۰ میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله بوده و روغن دانه آنها دارای مقدار زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع و حدود ۲ درصد یا کمتر دارای اسید اروسیک می باشند و روغن آنها به صورت خوراکی مصرف می شود.

عکس مزرعه های زیبا

تصاویر زیبای مزرعهعکس مزرعه آفتابگردان

عکس مزرعهعکس مزرعه زیباعکس مزرعهعکس های طبیعت پاییزی

عکسهای زیبا از مزارعتصاویر طبیعت زیبا

عکس مزرعهتصاویر طبیعت

تصاویر زیبای مزرعهعکس های طبیعتعکس طبیعت

تصاویر زیبای مزرعهعکسهای زیبا از مزارعتصاویر مزارع بسیار زیبا

عکس مزرعهتصاویر مزارع هندوانهتصاویر مزارع ذرت

عکسهای زیبا از مزارع

 

تصاویر مزارع کشاورزی

عکسهای زیبا از مزارع

تصاویر مزارع

عکس مزرعه

تصاویر مزارع زیبا

عکسهای زیبا از مزارع

عکس مزرعه چای

عکسهای زیبا از مزارع

عکس مزرعه های زیبا

عکس مزرعه

عکس مزرعه آفتابگردان

عکسهای زیبا از مزارع

عکس مزرعه زیبا