آکاایران: زن وشوهر هنرمندی با همکاری یکدیگر نقاشی هایی بسیار دلپذیر و طبیعی از انسان کشیده اند.آثار این هنرمندان آنچنان طبیعی است که بیننده احساس می کند با یک میکروسکوب در حال دیدن منافذ پوست ،چین وچروک های یک انسان است.

نام این هنرمندان Kit King و Corey Oda  است .

آکاایران: نقاشی هایی مانند عکس

نقاشی منافذ پوست

نقاشی شبیه عکس

نقاشی های ظریف

نقاشی های طبیعی

آثار هنری

نقاشی های فوق العاده طبیعی

.

منبع : webgardha.com