آکاایران: گزیده ای از نقاشی های برتر دنیا اثر نقاشان و هنرمندان بزرگ تاریخ، دستمایه سری جدید مطالبمان با عنوان «جادوی رنگ ها» است.

برای درک نقاشی باید مکث کرد، به آن خیره شد و در آن غرق شد، در نقطه به نقطه آن. همین نقطه ها و جزئیات است که یک نقاشی را نسبت به نقاشی های دیگر ممتاز میکند. امیدواریم این مطالب هم مورد استقبال شما عزیزان بخصوص هنردوستان قرار بگیرد، ما را مثل همیشه با نظراتتان یاری کنید.

*********

استراحت در کویر - 1814 تا 1888اثری از چاربز تئودور فِرِسبک رئالیسم

 
بازی تخته نرد - 1858 تا 1917اثری از ژولیو روزاتیسبک رئالیسم
 

جادوی رنگ ها (52)

  
رود سن - 1865 تا 1924اثری از جیمز ویلسونسبک اکسپرسیونیسم
 

نقاشی های جهانی

  
مادام کلِمِنتین در لباس الجزایری - 1870اثری از پیر آگوست رنویرسبک اکسپرسیونیسم
 

تابلوهای نقاشی

برای روز سِنت دوروتی - 1899اثری از هربرت جیمز دراپرسبک رئالیسم
 

جادوی رنگ ها (52) -آکانقاشی

 
وفادار تا سرحد مرگ - 1865اثری از سر ادوارد پوینتنرسبک رئالیسم
 

جادوی رنگ ها (52)

بانوی شالوت - 1916اثری از جان ویلیام وترهاوسسبک رمانتیسیسم
 

نقاشی های جهانی

جک او لانترن - 1872اثری از آرتور هاگزسبک رمانتیسیسم
 

تابلوهای نقاشی

انجمن مذهبی - 1851اثری از آلفرد دِهودِنسبک رئالیسم
 

جادوی رنگ ها (52) -آکانقاشی

کارگاه باتیگنولیس - 1870اثری از هنری فانتینسبک رئالیسم
 

جادوی رنگ ها (52)

  
روز ابری - 1871اثری از آلفرد تامپسون بریچرسبک رمانتیسیسم
 

نقاشی های جهانی

  
پاییز - 1863اثری از جورج هنری دوریسبک رمانتیسیسم
 

تابلوهای نقاشی

آدریکس در حال خواندن یک تراژدی - 1847اثری از فرانکوس ژوزف هیمسبک باروک
 

جادوی رنگ ها (52) -آکانقاشی

چادر عرب - 1866اثری از سر ادوین هنری لندسیرسبک رئالیسم
 

جادوی رنگ ها (52)

پرتره مرد شکارچی - 1811اثری از اَنی لوییزسبک رمانتیسیسم
 

نقاشی های جهانی

تابلوهای نقاشی

جادوی رنگ ها (5)

جادوی رنگ ها (52) -آکانقاشی

جادوی رنگ ها

جادوی رنگ ها (52)

جادوی رنگ ها

نقاشی های جهانی

جادوی رنگ ها (37)

منبع :