تاپ ناپ: هنرمند خلاق انگلیسی به نام Benjamin Shine با اتو کردن پارچه های توری و نازک و فرم دادن به آنها نقاشی هایی بسیار زیبا و دیدنی خلق کرده است.قبلا یکی از اثار این هنرمند را منتشر کرده بودیم. در این آلبوم سری جدید آثار وی را مشاهده میکنید.هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


هنرنمایی بی‌نظیر با اتو +عکس اتو,هنرمند خلاق,نقاشی های هنرمندان


گردآوری گالری عکس آکاایران