آکاایران: عکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)

آکاایران: عکس های مسجد النبی پس از مسجد قبا دومین مسجدی است که به دست پیامبر مکرم اسلام ساخته شده است.
در ادامه می توانید قدیمی ترین تصاویر مدینه النبی و مسجد پیامبر اکرم (ص) را مشاهده کنید.

 

 

عکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)  -آکاعکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)  -آکا
 

عکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)  -آکاعکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)  -آکا
 

عکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)  -آکاعکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)  -آکا
 

عکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)  -آکاعکس های دیده نشده از مدینه النبی (ص)  -آکا
 

 
 

.

منبع :