متولد ساعت 4 صبح روز چهارم تیرماه 1356 است.او در محله جردن تهران متولد شده و بزرگ شده همانجاست و فرزند اول خانواده است.دو خواهر و یک برادر کوچکتر از خود دارد که هر سه نفر انها دانشجو هستند.مادرش معلم زبان است و پدرش بازنشسته شرکت نفت می باشد.مجرد است و به این زودیها هم قصد ازدواج ندارد.بسیار به کانون گرم خانواده اش می بالد و به خوبی از خانواده اش یاد می کند.در خانواده پورسرخ همه دارای تحصیلات عالیه هستند.خواهرها و برادر پورسرخ مثل خوداو مجرد هستند.در این گالری عکس های بازیگر مرد پوریا پورسرخ به نمایش گذاشته شده است

عکس های پوریا سرخعکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ در روز حسرت

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ در فیلم رستگاران

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ و دوست دخترش

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا سرخ

گالری عکس بازیگران مرد

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ و خانواده اش

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ در مسیر انحرافی

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ به همراه همسرش

عکس های پوریا سرخ

عکس های پوریا پورسرخ جدید

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ در روز حسرت

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ در فیلم رستگاران

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ و دوست دخترش

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (8)

گالری عکس بازیگران مرد

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ و خانواده اش

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ در مسیر انحرافی

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ به همراه همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ جدید

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ در روز حسرت

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ در فیلم رستگاران

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ و دوست دخترش

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (8)

عکس های پوریا پورسرخ و همسرش
siteaks.com

عکس:bo2aks

برگشت به بخش عکس های بازیگران مرد