متولد ساعت 4 صبح روز چهارم تیرماه 1356 است.او در محله جردن تهران متولد شده و بزرگ شده همانجاست و فرزند اول خانواده است.دو خواهر و یک برادر کوچکتر از خود دارد که هر سه نفر انها دانشجو هستند.مادرش معلم زبان است و پدرش بازنشسته شرکت نفت می باشد.مجرد است و به این زودیها هم قصد ازدواج ندارد.بسیار به کانون گرم خانواده اش می بالد و به خوبی از خانواده اش یاد می کند.در خانواده پورسرخ همه دارای تحصیلات عالیه هستند.خواهرها و برادر پورسرخ مثل خوداو مجرد هستند.

جدیدترین عکس های پوریاپورسرخ در خارج از کشورجدیدترین عکس های پوریاپورسرخ در خارج از کشور

گالری عکس بازیگران مرد

جدیدترین عکس های پوریاپورسرخ در خارج از کشور

پوریا پورسرخ و مادرش

جدیدترین عکس های پوریاپورسرخ در خارج از کشور

پوریا پورسرخ بیوگرافی

جدیدترین عکس های پوریاپورسرخ در خارج از کشور

پوریا پورسرخ و پروانه ثابت

جدیدترین عکس های پوریاپورسرخ در خارج از کشور

پوریا پورسرخ و همسرش

جدیدترین عکس های پوریاپورسرخ در خارج از کشور

پوریا پورسرخ و دوست دخترش پروانه

پوریا پورسرخ و دوست دخترش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ در پارتی

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و مهراوه شریفی نیا

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (7)

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (7)

گالری عکس بازیگران مرد

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و مادرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ بیوگرافی

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و پروانه ثابت

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و دوست دخترش پروانه

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و دوست دخترش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ در پارتی

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و مهراوه شریفی نیا

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (7)

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (7)

گالری عکس بازیگران مرد

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و مادرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ بیوگرافی

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و پروانه ثابت

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و دوست دخترش پروانه

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و دوست دخترش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ در پارتی

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و مهراوه شریفی نیا

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (7)

عکس های پوریا پورسرخ

عکس های پوریا پورسرخ (7)

گالری عکس بازیگران مرد

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و مادرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ بیوگرافی

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و پروانه ثابت

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و دوست دخترش پروانه

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و دوست دخترش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و همسرش

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ در پارتی

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ و مهراوه شریفی نیا

عکس های پوریا پورسرخ (7)

پوریا پورسرخ
siteaks.com

عکس:bo2aks

برگشت به بخش عکس های بازیگران مرد