آکاآپ: ساخت خانه اصول و قوانینی دارد که یکی از مهمترین آن ها داشتن یک منطقه درست با خاک خوب و محکم است تا بتوان خانه را بر روی آن ساخت اما برخی خانه های خود را در مکان های صعب العبور یا بسیار عجیبی میسازند که شاید به ذهن هیچکس نرسد.

در قلب یونان می تواند چند عبادگاه مسیحی دید که از سالیان سال پیش کار می کنند. یکی از این مکان ها در ارتفاع 400 متری از سطح زمین و بر روی یک صخره غیر قابل دسترس ساخته شده است. قدمت آن به سال 1476 میرسد و تنها راه ارتباطی با آن از ابتدا تا چند سال پییش طناب و نردبان های پارچه بوده است اما این روزها یک گذرگاه پله ای به آن ساخته اند.. برای مشاهده تصاویر بیشتر از این ساخته های عجیب در یونان در ادامه مطلب با آکا همراه باشید.

 

عکس طبیعت یونان

طبیعت یونان باستان در جدول

تصاویر عبادگاه صعب العبور در یونان

طبیعت یونان

عکس های زیبا از عبادگاه عجیب بر روی صخره های یونان

الهه طبیعت یونان باستان

عکس های زیبا از طبیعت یونان

طبیعت یونان باستان در جدولانه

عکس های زیبا از طبیعت یونان

طبیعت یونانی

عکس های زیبا از طبیعت یونان

طبیعت یونان باستان

عکس های زیبا از طبیعت یونان

زیباترین طبیعت یونان

عکس های زیبا از طبیعت یونان

طبيعت يونان

عکس های زیبا از طبیعت یونان

خانه های صخره ای
عکس های زیبا از طبیعت یونان
خانه های صخره ای جهان

عکس های زیبا از طبیعت یونان

خانه های صخره ای به انگلیسی

عکس های زیبا از طبیعت یونان

خانه های صخره ای تاریخی مجارشین

عکس های زیبا از طبیعت یونان

خانه های صخره ایی

عکس های زیبا از طبیعت یونان

خانه های صخره ای ترکیه

عکس های زیبا از طبیعت یونان

خانه های صخره ای ایران

عکس های زیبا از طبیعت یونان

خانه های صخره ای میمند

عکس های زیبا از طبیعت یونان

خانه های صخره ای کندوان

 

عکس های زیبا از طبیعت یونان

 

خانه روی صخره

 

عکس های زیبا از طبیعت یونان

 

خانه های زیبایی که روی صخره های غول آسا ساخته شده اند!

عکس های زیبا از طبیعت یونان

تصاویر خانه های زیبایی روی صخره های بزرگ

 

عکس های زیبا از طبیعت یونان

 

خانه روی صخره

عکس های زیبا از طبیعت یونان

عبادگاه عجیب صعب العبور