وادی السلام یک قبرستان اسلامی در شهر نجف عراق می باشد.مساحت این قبرستان 1485 هکتار است. و بیش از 5 میلیون قبر در آن وجود دارد. این قبرستان شاید تنها قبرستانی باشد که حدود 1400 سال است مرده ها در آن مدفون می گردند. در طول جنگ آمریکا با عراق در سال 2003 از این مکان بعنوان پناهگاه سربازان استفاده میشده است.بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا
بزرگترین قبرستان دنیا در نجف
بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا

بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا
بزرگترین قبرستان دنیا در نجف
بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا

بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا

بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا
بزرگترین قبرستان دنیا در نجف
بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا

بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا

بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا
بزرگترین قبرستان دنیا در نجف
بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا

بزرگترین قبرستان دنیا در نجف - آکا

 بزرگترین قبرستان دنیا در نجف

گردآوری پرتال اکاایران