آکاایران: تصویری از نمایش عجیب ترین ماشین دنیا در نمایشگاه کشور چین!

ایران ناز: خودروسازان چینی در حاشیه نمایشگاه پزشکی و زیبایی که در شهر “گوانگجو”(جنوب چین) برگزار می شود ،خودرو لوکس و عجیبی به نمایش گذاشتند.

عجیب ترین خودروی جهان در نمایشگاه چین (عکس) -آکاعجیب ترین خودروی جهان در نمایشگاه چین (عکس) -آکا

عجیب ترین خودروی جهان در نمایشگاه چین (عکس) -آکاعجیب ترین خودروی جهان در نمایشگاه چین (عکس) -آکا

عجیب ترین خودروی جهان در نمایشگاه چین (عکس) -آکاعجیب ترین خودروی جهان در نمایشگاه چین (عکس) -آکا

منبع :