معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی سپاست می گویم، تو را به اندازه تمام مهربانی هایت سپاس می گویم . ای نجات بخش آدمیان از ظلمت جهل و نادانی،ای لبخندت امید زندگی و غضبت مانع گمراهی تو را سپاس می گویم . این تویی که با دستان پر عطوفتت گلهای علم و ایمان را در گلستان وجود می پرورانی و شهد شیرین دانش را به کام تشنگان می ریزی. پس تو را ای معلم به وسعت نامت سپاس می گویم . همان نامی که چهار حرف بیشتر ندارد ، اما کشیدن هر حرف و صدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد.

 

کارت تبریک روز معلم

کارت پستال ویژه روز معلم

کارت پستال روز معلم

کارت پستال متحرک روز معلم

کارت پستال برای روز معلم

کارت تبریک روز آموزگار

کارت پستال تبریک روز معلم

کارت تبریک روز معلم

کارت تبریک روز آموزگار

کارت پستال روز معلم

عکسهای فانتزی جدید

کارت پستال روز آموزگار

تصاویر فانتزی

کارت تبریک روز معلم

عکس های فانتزی

کارت تبریک روز آموزگار

کارت پستال

عکس فانتزی

کارت پستال روز آموزگار

تبریک روز معلم 94

کارت پستال روز آموزگار


کارت تبریک روز آموزگار

کارت پستال روز آموزگار

کارتهای تبریک روز معلم

کارت تبریک روز معلم

کارت پستال روز معلم و استاد

کارت پستال روز معلم

کارت پستال روز استاد

کارت تبریک روز معلم

کارت پستال روز آموزگار

کارت تبریک روز آموزگار

کارت پستال برای روز آموزگار

کارت پستال روز معلم

کارت تبریک روز معلم و استاد

کارت پستال روز معلم

کارت پستال ویژه روز معلم

کارت پستال روز آموزگار

کارت پستال متحرک روز معلم

کارت تبریک روز معلم

کارت پستال برای روز معلم

کارت تبریک روز معلم

کارت پستال تبریک روز معلم

کارت پستال روز معلم

کارت تبریک روز معلم

کارت تبریک روز معلم