آکاایران: مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک

رسول خدا ، آمد به دنیا ، در هفدهم ، ربیع الاول

خدا به عالم هدیه از لطف و عطا داد

این دو میلاد با سعادت تهنیت باد

آکاایران: تصاویر میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

 ولادت امام جعفر صادق (ع)

تصاویر تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

 ولادت پیامبر اکرم (ص)

 تصاویر تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

تصاویر میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

 میلاد امام جعفر صادق (ع)

 میلاد پیامبر اکرم (ص)

تصاویر کارت پستال میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

 تصاویر کارت پستال میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

 کارت تبریک میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

ولادت پیامبر و امام جعفرصادق

 تصاویر هفته وحدت

 کارت پستال میلاد پیامبر و امام جعفر صادق

تصاویر کارت پستال میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

 ولادت پیامبر و امام جعفرصادق

تصاویر تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

گردآوری : بخش سرگرمی بیتوته


.

منبع :