تاپ ناپ: هنرمند و عکاس اوکراینی اولگ اوپریسکو ، عکس هایی از دنیای خیالاتش را به ظهور رسانده است. این عکاس که بیشتر عکس هایش جنبه فانتزی دارد برای هر عکس روز ها تلاش و برنامه  ریزی مینماید. به گفته او عکاسی مانند قمار است. لحظه ای که کلید شاتر دوربین را می فشارید یا عکس شما برندهخواهد بود و یا هیچوقت به آنجایی که باید نخواهد رسید. در ادامه این آلبومتاپ ناپ نمونه هایی از آثار او را مشاهده میکنید.

عکس های فانتزی زیبا و جالب


شکلک های فانتزی زیبا


عکس های فانتزی زیبا و جدید


عروسک های فانتزی زیبا


نقاشی های فانتزی زیبا


عکس های فانتزی زیبا متحرک


عکس های فانتزی زیبا برای موبایل


عکس های فانتزی زیبا


عکس های فانتزی زیبا از چهره


فانتزی های زیبا
اولگ اوپریسکو


فانتزی های دنیای خیالی عکس فانتزی


گردآوری گالری عکس آکاایران
گردآوری گالری عکس آکاایران