آکاایران: زیباترین دختر شایسته کشور پاکستان (عکس)

آکاایران: خانم شانزای حیات به عنوان دوشیزه زمین ۲۰۱۳ پاکستان انتخاب شد.

او گفته است که برای نشان دادن لیاقت دختران پاکستان در این مراسم شرکت می کند و اینکه زنان و دختران پاکستان نیز می تواند همانند مردان اشتغال دارا باشند.او ۲۴ سال سن و ۱۷۰ سانتی متر قد دارد و هم اکنون در آمریکا زندگی می کند.


 
زیباترین دختر شایسته کشور پاکستان (عکس) -آکازیباترین دختر شایسته کشور پاکستان (عکس) -آکا
 
زیباترین دختر شایسته کشور پاکستان (عکس) -آکازیباترین دختر شایسته کشور پاکستان (عکس) -آکا
 
زیباترین دختر شایسته کشور پاکستان (عکس) -آکازیباترین دختر شایسته کشور پاکستان (عکس) -آکا
 .

منبع :