آکاایران:  

آموزش لبخند زدن یکی از عجیب ترین کارهایی است که پلیس چین با زنان تحت آموزش انجام می دهد.

 

دولت کشور چین یکی از معروف ترین دولت های دنیا در تربیت پلیس میباشد. در تصویر زیر می بینید که پلیس ها و پرستاران زن چگونه با قرار دادن چوب های مخصوص خوردن برنج در دهان آموزش مهارت لبخند زدن را می بینند.

 

آموزش عجیب لبخند زدن در کشور چین (عکس) -آکاآموزش عجیب لبخند زدن در کشور چین (عکس) -آکا

 

آموزش لبخند زدن

 

آموزش عجیب لبخند زدن در کشور چین (عکس) -آکاآموزش عجیب لبخند زدن در کشور چین (عکس) -آکا

 

آموزش لبخند زدن به زنان

 

آموزش عجیب لبخند زدن در کشور چین (عکس) -آکاآموزش عجیب لبخند زدن در کشور چین (عکس) -آکا

 

آموزش لبخند به زنان در چین

 

آموزش عجیب لبخند زدن در کشور چین (عکس) -آکاآموزش عجیب لبخند زدن در کشور چین (عکس) -آکا

 

 

تهیه و تنظیم : مجله آکا ایران

 

منبع :