نامه نیوز: اما هنرمندی به نام ویلی اسموت با مطالعه نبرد واترلو به این واقعه علاقه مند شد و تصمیم گرفت با عروسک های مینایتوری تمام زوایای این اتفاق تاریخی را به تصویر بشکد.

نبرد واترلو، آخرین جنگ معروف ناپلئون با پروس، روس و انگلستان بود. این جنگ در نزدیکی روستایی به همین نام در بلژیک روی داد. ناپلئون در این جنگ شکست خورد. پس از این شکست، ناپلئون به پاریس بازگشت، سرانجام و به ناچار تسلیم و به «سنت هلن» تبعید شد و در آنجا نیز درگذشت.

و اما هنرمندی به نام ویلی اسموت با مطالعه نبرد واترلو به این واقعه علاقه مند شد و تصمیم گرفت با عروسک های مینایتوری تمام زوایای این اتفاق تاریخی را به تصویر بشکد.

اسموت در نهایت با صرف 40 هزار ساعت زمان و 150 هزار یورو هزینه موفق به طراحی یک منطقه فانتزی شد که تقریبا تمام جزئیات نبرد افسانه ای ناپلئون را در خود جای داده است.,تصاویری از نسخه مینیاتوری آخرین نبرد ناپلئون مینیاتوری,ناپلئون,نبرد,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,تصاویری از نسخه مینیاتوری آخرین نبرد ناپلئون مینیاتوری,ناپلئون,نبرد,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,تصاویری از نسخه مینیاتوری آخرین نبرد ناپلئون مینیاتوری,ناپلئون,نبرد,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,تصاویری از نسخه مینیاتوری آخرین نبرد ناپلئون مینیاتوری,ناپلئون,نبرد,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,تصاویری از نسخه مینیاتوری آخرین نبرد ناپلئون مینیاتوری,ناپلئون,نبرد,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,تصاویری از نسخه مینیاتوری آخرین نبرد ناپلئون مینیاتوری,ناپلئون,نبرد,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,تصاویری از نسخه مینیاتوری آخرین نبرد ناپلئون مینیاتوری,ناپلئون,نبرد,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,تصاویری از نسخه مینیاتوری آخرین نبرد ناپلئون مینیاتوری,ناپلئون,نبرد,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه