فرادید: در حالیکه طی روزهای اخیر ارامنه جهان مراسم یادبود یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی را برگزار کردند دولت ترکیه روز گذشته با برگزاری جشن های یادبود، یکصدمین سالگرد نبرد خونین "گالیپولی" را جشن گرفت؛ مراسمی که با حضور رهبران و شخصیت های سیاسی کشورهای درگیر در جنگ جهانی اول برگزار شد.  

 "نبرد گالیپولی"نام جنگی بود که در 25 آوریل 1915 و در سالهای نخستین جنگ جهانی اول بین قوای عثمانی با متفقین یعنی انگلستان، آنزاک ها و فرانسه در تنگه داردانل درگرفت و موجب کشته شدن بیش از 130 هزار نفر شد.

در این نبرد که بیش از 8 ماه به طول انجامید 86 هزار تن از سربازان عثمانی و 45 هزار نفر از نظامیان آلمان، بریتانیا و فرانسه جان خود را از دست دادند؛ با این حال برخی منابع شمار کشته ها را بسیار بیش از این عنوان کرده اند.

نبرد "گالیپولی" اما زمانی آغاز شد که یک کشتی فرانسوی-بریتانیایی و واحدهایی از نیوزلند و استرالیا به قصد تصرف استانبول پایتخت وقت عثمانی و تنگه های "بسفور" و "داردانل" و گشودن دریای سیاه به این کشور حمله کردند.

در این نبرد 16 لشگر انگلیسی- فرانسوی با 15 لشکر عثمانی جنگیدند اما ارتش عثمانی با کمک توپ های متحد خود آلمان مقاومت کرد و توانست پس از 8 ماه نبرد سنگین متفقین را شکست دهد.

این جنگ در عین آنکه به خاطر تلفات بالای آن در تاریخ معاصر شهرت دارد به دلیل تقویت احساسات ناسیونالیسیتی نیروهای مدافع و قدرت یافتن مهمترین فرمانده عثمانی ها در این جنگ یعنی کمال آتاتورک، نبردی مهم محسوب می شود؛ چرا که هشت سال بعد از آن آتاتورک در پی فروپاشیدن امپراتوری عثمانی توانست جمهوری مدرن ترکیه را تاسیس کند.

گرچه مورخان گالیپولی را یکی از خونین ترین نبردهای جنگ جهانی اول می دانند اما برخی منتقدان برگزاری مراسم سالگرد آن توسط دولت ترکیه را در راستای انحراف اذهان عمومی از کشتار ارامنه توسط عثمانی در یکصدسال قبل تفسیر می کنند.

آنچه در زیر می بینید برگزیده ای از عکس های برجامانده از جنگ گالیپولی است که نزدیک به یکصدسال از عمر آن می گذرد؛ این جنگ از اولین نبردهایی است که به طور وسیع پوشش تصویری داده شده است.


کشتی بریتانیایی در راه "گالیپولی"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

قایق های متفقین در بندر "چاناق قلعه" در گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

کشتی متفقین در آب های تنگه "داردانل"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال سربازان استرالیا و نیوزلند به "گالیپولی"با کشتی غنیمتی از آلمان

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

سربازان فرانسوی در کشتی عازم "گالیپولی"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال اسرای ترک با قایق متفقین

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

سربازان و افسران ترک در نبرد گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

قوای عثمانی در نبرد گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

مسلسل ساخت ارتش فرانسه در جبهه نبرد با عثمانی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

سنگرهای قوای ایرلندی در نبرد با عثمانی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

دیده بانی سرباز متفقین با دوربین "پریسکوپ"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

افسران و سربازان انگلیسی مشغول بازی با یک قاطر

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

اسیر ترک در حال آرایش سرباز استرالیایی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

قوای ارتش استرالیا در نبرد "گالیپولی"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال جسد سرباز کشته شده متفقین در نیرد گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

دو سرباز قوای متفق سوار با قاطر

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

چند تن از فرماندهان جنگ در جلسه ای بر روی عرشه کشتی سلطنتی بریتانیا

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

سرباز استرالیایی به سرباز مجروح عثمانی آب می دهد.

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال زخمی های نبرد به پشت خط مقدم

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عبور گاری امدادرسانی از مناطق جنگی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

انتقال یکی از مجرحان جنگ به پشت خط مقدم

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

مداوای یکی از مجروحان جنگی در درمانگاه صحرایی متفقین

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

توپخانه متفقین در نبرد گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

اسرای جنگی عثمانی در پایگاه متفقین در جزیره "کرت"

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

اسرای جنگی در حال انتقال به پایگاه متفقین در گالیپولی

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

اسرای عثمانی در حال استحمام در آب دریا

,عکس: گالیپولی, شکست متفقین از عثمانی گالیپول,عثمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

تصویری از یکی از پایگاه متفقین در کالیپولی