آکاایران: عکس پروفایل خدا

آکاایران: عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی دلپذیر پروفایل خدایا

خیلی از ماها برای عکس پروفایل تلگرام و اینستاگرام خود از عکس نوشته خدا استفاده میکنیم ولی گاها نمیتوانیم عکس نوشته مورد نظر خودمون را در مورد خدا پیدا کنیم برای همین ما امروز در پارلین در بخش عکس های پروفایل, عکس نوشته های نوین خدا و عکس نوشته خدایا شکرت به همراه عکس پروفایل خدایی را آماده کرده ایم که در ادامه مطلب این عکس نوشته های دلپذیر با موضوع خدا را مشاهده میکنید.

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل با موضوع خداوند

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل پروردگارا

پروردگارا ...!

ببخش مرا آنقدر که حسرت نداشته هایم را خوردم

شاکر داشته هایم نبودم

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوشته خدا برای پروفایل

خدای مهربون

ما بندگی نکردیم ولی تو همیشه خدایی کردی ...

ببخش ما رو و تنهامون نزار

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل خدایا

خدایا

من جز تو کسیو ندارم

تا تو رو دارم تنهایی معنایی نداره

میدونم با کمکه خودت به هر چی که بخوام میرسم

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوشته نوین خدایی برای پروفایل

دلم کـمی خدا میخواد

کمی سکــوت

کمی دل بریدن میخواد

کمی اشک

کمی بهت

کمی آغوش آسمانی

کمی دور شدن از این آدمها …!

کمی رسیدن به خدا …

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل خداوندا

خداوندا

ناامید مکن هر که به درگاهت پناه آورده

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل با موضوع خدا

دوست واقعی خداست

یه یاد داشته باش

هر وقت زمین خوردی

کسی جز خدا دستتو نگرفت

همه تنهات گذاشتن اما خدا نه

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل خدایا شکرت

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوشته های نوین خدا ویژه پروفایل

من به هیچکس جز خدا نیازی ندارم

اونی که باهام فقط خدامه

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل خدا دلم گرفته

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوشته خدا

خدایا گفتی نا امید نباش

من هم روی حرفت حساب کردم

میدونم روی قولت هستی

امیدم فقط به خودته

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوشته پروفایل خدا بزرگه

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوشته پروفایل پروردگارا

پروردگارا ...

دستانم خالیست و دلم

پر از آرزوهای دور و دراز!

تو را سوگند به بزرگیت!

یا دستانم را توانا کن یا دلم را

از آرزوهایم خالی گردان !

   

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوین پروفایل خدایا

خدایا ...

خیلی تنهام

جز تو امیدی ندارم

همدمم باش

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل با موضوع خدا

خدا ...

به امید توست که حالم خوب است

 

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوشته دلپذیر و نوین خدایا برای پروفایل

خدایا کمکم کن

کمکم کن

میدونم بنده گناه کار توام

ولی خودت میدونی جز تو امیدی ندارم

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس پروفایل نوین خدا

کیا امشب دلشون واسه خدا تنگ شده؟

کیا امشب دلشون خدا رو میخواد

 

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایاعکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی زیبا پروفایل خدایا

عکس نوشته معنوی دلپذیر درباره خدا برای پروفایل

من عاشق شدم ..

عاشق یکی که همیشه حواسش بود

که حواسم پرته این روزا ...

منو ببخش که حواسم بهت نبود

عاشقتم خدا ...

عکس پروفایل خدا | گالری عکس نوشته های معنوی دلپذیر پروفایل خدایا

.

منبع : parlyn.net