آکاایران: عکس نوشته تنهایی

آکاایران: عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس نوشته هایی تنهایی عاشقانه و غمگین طرفداران زیادی در بین دخترها و پسرها دارد و خیلی از ماها برای عکس پروفایل و اینستاگرام خود از عکس نوشته های زیبای تنهایی و غم و همچنین عکس نوشته های تنهایی از  دوری یار و دلتنگی استفاده می کنیم. برای همین ما امروز در پارلین در بخش عکس های پروفایل, عکس نوشته های زیبایی تنهایی را آماده کرده ایم که در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس نوشته تنهایی غمگین

می بخشم ...

با من, با دلم, با احساسم کردند

و مرا در دور دست های خودم تنها گذاردند

و من امروز به پایان خودم نزدیکم ...

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس تنهایی دختر

غمت تنهاترم کرد

رفاقت کن و برگرد ...

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس تنهایی پسر

تو کوچه های شهر

می فهم اینو من

تنهایی

آدمو ولگرد می کنه

 

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس نوشته تنهایی غمگین

تنهایی من, همان انتظارم است

و انتظارم, همان عشق!

و عشق تنها بهانه ی بودنم !

بی بهانه ام نکن ...!

 

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس نوشته های نوین تنهایی

این روزها که می گذرد

یک ترانه تلخ

قصه تنهایی های مرا می سراید

سمفونی گوش خراشی است

روزهاست پنبه دیگر فایده ندارد

باید باور کنم تنهاییم ...

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس تنهایی عاشقانه

اگه با تنهایی و غم تموم بشه عمرم

فاقد که تو رو فراموش نمی کنم عمرا

 

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس نوشته تنهایی و غم

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند ...

بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند ...

و رفتنی هایی که امید بازگشتی به آنها نداری ...

همه اینها را که جمع کنی به یک کلمه میرسی :

تنهایی !

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس نوشته تنهایی برای پروفایل

تنهایی ...

دو تنهایی داریم

تنهایی که خودتی و خودت

تنهایی که خودتی و خاطراتش

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس نوشته تنهایی و دلتنگی برای یار

دلم قهوه می خواهد

از همان هایی که برای آشنایی

با صارار مرا به آن دعوت میکردی

نه از این قهوه هایی که در تنهای سر میکشم ...

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس پروفایل تنهایی

زیادی خوبی نکنید !

انسان فراموشکار است ...

از تنهایی اش که در بیاید تنهایی ات ا دور میزند

پشت می کند به تو, به گذشته, حتی روزی میرسد

که به تو می گوید : شما ...؟

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس نوشته زیبای تنهایی و انتظار

تنهایی یعنی ...

اگر هزار بار هم از اول تا آخر

لیست شماره های موبایلت را چک کنی

نتونی یک نفر رو پیدا کنی

که باهاش درد و دل کنی ...

 

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس پروفایل تنهایی دختر

من دیوانه نیستم فقط کمی تنهایم

همین !

چرا نگاه می کنی ؟ تنها ندیده ای ؟

به من نخند

من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

عکس پروفایل تنهایی پسر

دیگه

ته مونده های  سیگارم

را دور نمی ریزم

شاید فردا که من نباشم

از روی همینا بفهمی

چقد دوست داشتم ...!

عکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانهعکس نوشته تنهایی عاشقانه | پروفایل تنهایی و غمگین دخترانه پسرانه

گالری عکس نوشته های تنهایی نوین

هیچ کس با من نیست

مانده ام تا به چه اندیشه کنم

مانده ام در قفس تنهایی

در قفس می خوانم

چه غریبه شبی است

شب تنهایی من

.

منبع : parlyn.net