این سونای خارق العاده در 3سایز و 5 رنگ از بلوطی تا سفید تولید شده است.تنها 21 ثانیه زمان جهت باز شدن این سونا و تبدیل شدن آن از حالت یک کمد در کنار دیوار  به یک سونا لازم است.زمانیکه این سونا در حالت باز شدن است اگرمانعی در مسیر آن وجود داشته باشد روند باز شدن متوقف می گردد.

آکاایران: طراحی سونایی که با ابعاد خانه ی شما تغییر سایز می دهد

در فضای داخلی این سونا هرچیزی که در یک سونا انتظار دیدن آن را دارید، مانند فضای لازم برای نشستن و دراز کشیدن و حتی گرمابخش سونا وجود دارد.
طراحی سونایی که با ابعاد خانه ی شما تغییر سایز می دهد -آکا


طراحی سونایی که با ابعاد خانه ی شما تغییر سایز می دهد -آکا


طراحی سونایی که با ابعاد خانه ی شما تغییر سایز می دهد -آکا


طراحی سونایی که با ابعاد خانه ی شما تغییر سایز می دهد -آکا


طراحی سونایی که با ابعاد خانه ی شما تغییر سایز می دهد -آکا