آکاآپ: یا تاکنون برایتان پیش آمده که درون فنجان قهوه، چهره انسان یا حیوان بینید؟ یا مثلا هنگام تماشای ابرها آنها را به شخصیت هایي کارتونی یا حقیقی شباهت دهید؟ اگر این طور هست مطمئن باشید که دیوانه نشده اید. این پدیده، پاریدولیا نام دارد. پاردولیا نوعی پدیده روانشناسی هست که در آن، فرد با دیدن یک صحنه یا شنیدن صدا، آن را به شکل هایي که قبلا دیده یا اصواتی که شنیده تشبیه میکند، در حالیکه این مساله مصداق بیرونی ندارد.

به زبان ساده تر، در پدیده پاریدولیا، فرد علایم را به صورت معنادار می شناسد. مثلا می‌توان به دیدن چهره در ابر اشاره کرد.

در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکاتصاویر جالب از شکل اشیا و اجسام پیرامون خودمان که شبیه سر انسان هستند و اتفاقی دیده شده اند را مشاهده خواهید کرد. با ما همراه باشید. 

شباهت عجیب این اجسام به سر انسان

زیر چشمی دید زدن

شباهت عجیب اشیا به انسان

گوجه فرنگی سبز با صورتی شبیه میمون

تصاویر جالب از اجسامی که شبیه سر انسان هستند

جعبه نگران

اشیایی که شبیه سر هستند

لیوان هایي که شبیه میمون هاي سرخوش به نظر می‌رسند.

اشیایی که طبیعی شبیه سر انسان در آمده اند

فنجان قهوه هیجان زده

اشیایی که شبیه انسان هستند

دستگاه شاد

سوراخ بانمک دیوار

شبیه سر انسان

من از اینکه بریده بشوم متنفرم.

اشیاه پیرامون که شبیه انسان هستند

از دیدن شما خوشبختم

اشیا شبیه انسان

قهوه اي که شبیه شخصیت افسانه اي جنگ ستاره گان هست؛ Jabba The Huttاجسامی شبیه صورت انسان

تخت بیمارستانِ شاد با یک لبخند بزرگ

اشیایی شبیه صورت آدم

وقتی درخت از رودخانه آب مینوشد

اشیایی که شبیه صورت انسان ها هستند

فکر کنم گیر افتاده ام

اشیایی که شبیه سر انسان هستند

صورت آسانسور

این اجسام عجیب شبیه سر انسان هستند

گِل و لای شاد

شباهت عجیب این اجسام به سر انسان

آقای سنگ

شباهت عجیب اشیا به انسان

باری که شبیه کوکی مانتسر هست

تصاویر جالب از اجسامی که شبیه سر انسان هستند

این بخش از ریل آهن از اینکه در این قسمت نشسته شاد به نظر می‌رسد

اشیایی که شبیه سر هستند

ورودی زیرگذر ساخته شده در کنار رودخانه می سی سی پی همانند چهره کوکی مانستر هست.
«کوکی مانتسر نام یک شخصیت عروسکی در برنامه هاي کودک آمریکایی هست.»

اشیایی که طبیعی شبیه سر انسان در آمده اند

این دوربین نظارتی همانند رباتی هست که اسلحه به دست گرفته.

اشیایی که شبیه انسان هستند

سطل آشغالی که شبیه صورت دونالد ترامپ هست.

اجسامی که شبیه سر انسان هستند

من افتادم و نمیتوانم بلند شوم!

شبیه سر انسان

چوب متعج

اشیاه پیرامون که شبیه انسان هستند

عکس سگ روی طرح چوب