آکاایران: مرد بسیار عجیبی که در سینه اش قلب ندارد (عکس)

آکاایران: این مرد عجیب دارای یک بیماری مادرزادی است که قلب او به طور عجیبی روی شکمش قرار دارد! تصاویر را ببینید
 
این مرد چینی سالهاست در حالی زندگی می کند که قلبش در شکمش قرار دارد.هوانگ رونگ مینگ که کارگر یک کارخانه است با این بیماری مادرزادی تمام عمر دست و پنجه نرم کرده است و شرایط او به گونه ای بوده است که کوچکترین ضربه می توانسته او را با مرگ مواجه کند چرا که قلب از محافظی به نام قفسه سینه برخوردار نبوده است.
 
 

مرد بسیار عجیبی که در سینه اش قلب ندارد (عکس) -آکامرد بسیار عجیبی که در سینه اش قلب ندارد (عکس) -آکا
 

مرد بسیار عجیبی که در سینه اش قلب ندارد (عکس) -آکامرد بسیار عجیبی که در سینه اش قلب ندارد (عکس) -آکا
 

مرد بسیار عجیبی که در سینه اش قلب ندارد (عکس) -آکامرد بسیار عجیبی که در سینه اش قلب ندارد (عکس) -آکا

.

منبع :