آکاایران: رستورانی که در آن گوشت انسان سرو می شود و مشتریان از آن اطلاعی نداشتند!!

نازوب :یک رستوران محبوب در کشور نیجریه مدت ها فاقد اینکه به مشتریانش اطلاعی دهد، گوشت انسان به آنها می فروخت.

رستورانی در نیجریه فاقد اطلاع مشتریان، گوشت انسان برایشان سرو کرده و مدتها به همین شکل درآمد کسب می کرد.

رستورانی که در آن گوشت انسان سرو می شود (عکس) -آکارستورانی که در آن گوشت انسان سرو می شود (عکس) -آکا

اغلب ساکنان محلی متوجه رفت و آمدهای مشکوک در قسمت آشپزخانه رستوران شده بودند و پس از گزارش دادن به پلیس، حقیقت ماجرا آشکار شد.

رستورانی که در آن گوشت انسان سرو می شود (عکس) -آکارستورانی که در آن گوشت انسان سرو می شود (عکس) -آکا

تحقیقات بعدی نشان داد غذاهای این رستوران با گوشت انسان برای مشتریان تهیه می شد و قیمتی چند برابر بیشتر از گوشت حیوانی برای آن درنظر گرفته شده بود.


.

منبع :