آکاایران: عکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند!

 

 

به گزارش نازوب جانسون هنرمندی اهل هلند است اما نه یک هنرمند معمولی! او مجسمه ها یا به قول خودش «اسکلت هایی» را می سازد که در باد حرکت می کنند. وی با استفاده از لوله های پلاستیکی زرد تلاش می کند تا شکل جدیدی از زندگی را به تصویر بکشد و با گذشت زمان او بالاخره توانست سازه هایی را خلق کند که در برابر آب و باد مقاوم اند. نازوب، هدف نهایی تئو جانسون این است که این مجسمه های زیبا را در ساحل دریا رها کند تا به دنبال زندگی خودشان بروند!

 

 

عکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکاعکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکا
 

 

مجسمه های خارق العاده و غول پیکری که حرکت می کنند !

عکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکاعکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکا

عکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکاعکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکا

مجسمه هایی که بدون هیچ نرم افزاری راه می روند

عکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکاعکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکا

عکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکاعکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکا

ابتکار بی نظیر یک هنرمند

عکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکاعکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکا

عکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکاعکس های عجیب ترین مجسمه هایی که راه می روند! -آکا

 

.

منبع :