آکاایران: تصاویر و خبری عجیب از نصف شدن زنی پس از زایمان !!

دوی، یک زن 60 ساله هندی اهل کانپور این زن هم اکنون بخاطر وضعیت عجیبش معروف ترین زن کشور هند شده است.

عکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکاعکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکا
عکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکاعکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکا
عکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکاعکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکا

تصاویر زن هندی که پس از زایمان سوم بدن او تحلیل می رود!!

عکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکاعکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکا
عکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکاعکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکا
 
عکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکاعکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکا

زنی که عجیب و مرموزترین بیماری دنیا را دچار شده است.

عکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکاعکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکا
عکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکاعکس های باورنکردنی زنی که پس از زایمان نصف شد! -آکا

 


.

منبع :