آکاایران: در این پروژه ای عکاس تصاویری از چشمان حیوانات مختلف مانند ماهی، چکاوک، خرگوش سیاه، حلزون، گاو، طوطی، اسب، کفتار، خرچنگ آبی، گربه سیامی، شامپانزه، سوسمار و ببر انداخته است و این زیبایی خلقت را به نمایش گذاشته است.

 

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکاتصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکا

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکاتصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکا

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکاتصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکا

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکاتصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکا

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکاتصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکا

 

 

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکاتصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکا

 

 

تصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکاتصاویری از چشم هایی که تاکنون ندیده اید -آکا

 

عکسی واقعا عجیب از مترو تهران !!

راز پنهان روستای کوتوله ها (عکس)

 

 

منبع :