خبرگزاری مهر: این مرد بی‌خانمان اروپایی که از یک سال پیش تصمیم به سوزاندن تمام متعلقاتش گرفت، حالا لقب کثیف‌ترین فرد اروپا را به دوش می‌کشد. او حتی تشک و لحاف خود را سوزانده و شب‌ها در توده ای از خاکستر می‌خوابد و با خاکستر گرم در برابر سرما از خود حفاطت می‌کند.عکس,کثیف‌ترین فرد در اروپا, بی خانمان,عکس های عجیب


عکس,کثیف‌ترین فرد در اروپا, بی خانمان,عکس های عجیب


عکس,کثیف‌ترین فرد در اروپا, بی خانمان,عکس های عجیب


عکس,کثیف‌ترین فرد در اروپا, بی خانمان,عکس های عجیب


عکس,کثیف‌ترین فرد در اروپا, بی خانمان,عکس های عجیب


عکس های عجیب


عکس,کثیف‌ترین فرد در اروپا, بی خانمان,عکس های عجیب


 بی خانمان


عکس,کثیف‌ترین فرد در اروپا, بی خانمان,عکس های عجیب


گردآوری گالری عکس آکاایران